June 29, 2022

PDFBEAN

Inovace rozlišují mezi vůdcem a následovníkem

Klimatická krize: Farmy každoročně plýtvají 1 miliardou tun potravin

3 min read
A zpráva zveřejněno ve středu Světovým fondem pro ochranu přírody a britským maloobchodem s potravinami Tesco (TSCDF) odhaluje, že množství ztracených potravin je téměř dvojnásobné oproti předchozím odhadům Organizace OSN pro výživu a zemědělství, která naposledy provedla analýzu celkového odpadu z farmy na vidličku v roce 2011.

Potraviny ztracené na farmách dosahují 1,2 miliardy metrických tun, přičemž dalších 931 milionů metrických tun zbylo z maloobchodů a spotřebitelů. Zbytek je ztracen během přepravy, skladování, výroby a zpracování.

Aktualizované údaje naznačují, že 40% všech vyrobených potravin je nespotřebovaných, uvádí studie, která se poprvé za deset let pokouší kvantifikovat množství potravin zbytečných na farmách.

„Již léta víme, že ztráta potravin a plýtvání potravinami je obrovský problém, který lze minimalizovat, což by zase mohlo snížit dopad potravinových systémů na přírodu a klima,“ uvedl Pete Pearson, vedoucí iniciativy WWF v oblasti ztráty potravin a odpadu. A prohlášení.

„Tato zpráva nám ukazuje, že problém je pravděpodobně větší, než jsme si mysleli,“ dodal.

Podle studie představuje potravinářský odpad 10% všech emisí skleníkových plynů, což je více než předchozí odhad 8%.

To je ekvivalent téměř dvojnásobku ročních emisí produkovaných všemi vozidly poháněnými ve Spojených státech a Evropě, kde v posledních dnech zuřící požáry a katastrofické povodně sloužily jako bolestivá připomínka vážných hrozeb, které představuje klimatická krize.

„Výroba potravin vyžaduje obrovské množství půdy, vody a energie, takže zbytečné potraviny mají významný dopad na změnu klimatu,“ uvádí se ve zprávě.

I přes mimořádný vliv na životní prostředí zahrnuje pouze 11 národních plánů uhlíku předložených 192 signatáři Pařížské dohody o klimatu opatření na řešení ztráty potravin a plýtvání.

Většina plánů pocházejících z afrických zemí zabývajících se ztrátami po sklizni, přestože zemědělství v průmyslovějších zemích s vyšší úrovní mechanizace více přispívá k plýtvání potravinami, než se dříve myslelo.

Bohatší země v Evropě, Severní Americe a Asii přispívají na celém světě 58% zbytečných úrod přestože podle zprávy má pouze 37% světové populace. Přesto se snahy omezit plýtvání potravinami v bohatších zemích obvykle zaměřují na maloobchod a spotřebu.

Asi 2,5 miliardy tun potravin se každoročně ztrácí na farmách nebo je promrháno maloobchodníky a spotřebiteli.

„Ztráta potravin na farmách je významným, ale přehlíženým hotspotem plýtvání potravinami,“ uvádí se ve zprávě. Důvody odpadu zahrnují odpojení mezi trhy a zemědělci, což může vést k nesouladu v objemu produkce, druzích vysázených plodin a načasování sklizně.

Faktory jsou také nekalé obchodní praktiky a vyšší priorita daná zemědělcům a vládám vyváženým plodinám před těmi, které jsou určeny pro domácí spotřebu.

Zpráva vyzývá vlády a potravinářský průmysl, aby stanovily cíle pro snižování plýtvání potravinami, měřily je a podávaly o nich zprávy plýtvat a navrhovat strategie, jak to řešit v rámci operací a dodavatelských řetězců.

Generální ředitel společnosti Tesco Ken Murphy uvedl, že několik dodavatelů maloobchodu bude v letošním roce poprvé informovat o ztrátách a odpadu z vlastních farem, „což nám pomůže vypořádat se s odpady v nejranějších částech našeho dodavatelského řetězce.“ Společnost spolupracuje se 71 svými největšími světovými dodavateli na snižování plýtvání potravinami, přičemž hlásí snížení o více než 40% ve srovnání se základním stavem 2016-2017, dodal Murphy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.